Left Banner

Rura osłonowa QRK 40 FLEX niebieska Q-systems

2,20 zł

Rura osłonowa, dwuwarstwowa niebieska QRK 40 FLEX

Ilość

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w wykopach otwartych. Dzięki karbowanej, dwuściennej konstrukcji posiadają wysoką odporność na ściskanie - powyżej 450N i spełniają tym samym wymagania dla rur osłonowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

001459