Left Banner

Rura osłonowa QRK 110 FLEX niebieska Q-sysytems

4,86 zł

Rura osłonowa, dwuwarstwowa niebieska QRK 110 FLEX.

Ilość

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w wykopach otwartych. Dzięki karbowanej, dwuściennej konstrukcji posiadają wysoką odporność na ściskanie - powyżej 450N i spełniają tym samym wymagania dla rur osłonowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

000004